Hämeen-Uudenmaan Journalistit

Hämeen-Uudenmaan Journalistit ry on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys.

  • Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja
  • tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti
  • tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään
  • parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa,
  • toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi
  • edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa ja
  • erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.